image01
image01
image01
Trang chủ > Tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh - hạn cuối 30/06/2014

Cần tuyển gấp 5 nhân viên kinh doanh. Các ứng viên quan tâm đến công việc nêu trên xin gửi hồ sơ và các tài liệu liên quan về địa chỉ công ty chúng tôi. Công ty chỉ phỏng vấn các hồ sơ đạt yêu cầu.

Có tổng số 1 bài viết